Disclaimer

Villapark de Weerribben betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Villapark de Weerribben behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover in te lichten. De informatie op de website is bedoelt als vrijblijvend en niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Villapark de Weerribben. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit bij ons te melden zodat wij eventuele maatregelen kunnen treffen.

Aan de vermelde prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen/fouten zijn onder voorbehoud. Villapark de Weerribben aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze website.

Copyright

De site van Villapark de Weerribben geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy.

Zonder schrijftelijke voorafgaande toestemming van Villapark de Weerribben is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen. Villapark de Weerribben acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan Vakantiepark Giethoorn gelinkte site.

Merk

Zonder onze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van ons merk.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.